hodina detom

kontinencia

logo ifmsa

Príručka múdrych rodičov

Prirucka chytrych rodicu

Spoločnosť Eurowag inšpiruje svojich zamestnancov, aby podporili ľubovoľné organizácie, ktoré sa venujú činnostiam, ktoré pomáhajú. Pani Nikola si vybrala práve našu organizáciu a progstredníctvom Nadácie Via, ktorá spravuje zamestnanecký program spoločnosti Eurowag, prispeli na aktivity s našimi mladými ľuďmi. Podporili tak možnosť zorganizovať letný tábor plný aktivít, ktoré sú imobilným ľuďom často nedostupné. Aj tento rok, počas 3. prázdninového týždňa, zažívajú naše deti a mládež letné dobrodružstvá podobne ako ich rovesníci aj vďaka finančnej podpore Nadácie Via a za výraznej pomoci mnohých dobrovoľníkov.

 

Mladí ľudia so spinou bifidou a hydrocefalom mali možnosť zúčastniť sa projektu s názvom "Samostatnoť začína dnes", ktorý zrealizovalo  občianske združenie Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus v rámci dotačnej schémy Program pre mládež na roky 2014 - 2021 (Priority mládežníckej politiky) v spolupráci s viacerými odborníkmi a dobrovoľníkmi.

Cieľom projektu bolo budovať návyky, ale hlavne povedomie o tom, ako vieme svoju budúcnosť ovplyvniť dnešnými rozhodnutiami. Videá vznikli s cieľom posilnenia sebaobhajovania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Video prezentácie sú ovplyvnené osobnosťami a vlastnou skúsenosťou jednotlivcov. Je úplne jedno, kde sa aktuálne nachádzame, všetci sme na ceste. Dôležité je to, že si dokážeme pomenovať, kam sa vieme a môžeme dostať. 

Ďakujeme mladým ľuďom za ich odvahu a zdieľanie svojich skúseností, názorov. 

Ďakujeme Ministerstvu školstva SR za poskytnutnutú finančnú dotáciu. Vďaka nej sa mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením mohli počas celého roka 2021 stretávať, vzdelávať sa a prezentovať .    

Výsledkom tohto projektu sú mnohé jedinečné zážitky a tiež videá.  Veríme, že poslúžia aj iným mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením ako inšpirácia pre obhajobu ich práv.

                                        

                                 

  • letný tábor samostatnosti - už 17 rokov
  • rozvojové programy pre mladých ľudí inak obdarovaných
  • víkendové stretnutia zamerané na rozvoj osobnosti detí so SB, H
  • odborné poradenstvo, online stretnutia, budovanie povedomia ...
    ... a mnoho iných aktivít, ktoré budujú a rozvijajú, posilňujú a spájajú.

    Dokážeme ešte viac - aj vďaka Vašej podpore! Ď@KUJEME!!!!