hodina detom

kontinencia

logo ifmsa

Príručka múdrych rodičov

Prirucka chytrych rodicu

Mladí ľudia so spinou bifidou a hydrocefalom mali možnosť zúčastniť sa projektu s názvom "Samostatnoť začína dnes", ktorý zrealizovalo  občianske združenie Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus v rámci dotačnej schémy Program pre mládež na roky 2014 - 2021 (Priority mládežníckej politiky) v spolupráci s viacerými odborníkmi a dobrovoľníkmi.

Cieľom projektu bolo budovať návyky, ale hlavne povedomie o tom, ako vieme svoju budúcnosť ovplyvniť dnešnými rozhodnutiami. Videá vznikli s cieľom posilnenia sebaobhajovania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Video prezentácie sú ovplyvnené osobnosťami a vlastnou skúsenosťou jednotlivcov. Je úplne jedno, kde sa aktuálne nachádzame, všetci sme na ceste. Dôležité je to, že si dokážeme pomenovať, kam sa vieme a môžeme dostať. 

Ďakujeme mladým ľuďom za ich odvahu a zdieľanie svojich skúseností, názorov. 

Ďakujeme Ministerstvu školstva SR za poskytnutnutú finančnú dotáciu. Vďaka nej sa mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením mohli počas celého roka 2021 stretávať, vzdelávať sa a prezentovať .    

Výsledkom tohto projektu sú mnohé jedinečné zážitky a tiež videá.  Veríme, že poslúžia aj iným mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením ako inšpirácia pre obhajobu ich práv.

                                        

                                 

  • letný tábor samostatnosti - už 17 rokov
  • rozvojové programy pre mladých ľudí inak obdarovaných
  • víkendové stretnutia zamerané na rozvoj osobnosti detí so SB, H
  • odborné poradenstvo, online stretnutia, budovanie povedomia ...
    ... a mnoho iných aktivít, ktoré budujú a rozvijajú, posilňujú a spájajú.

    Dokážeme ešte viac - aj vďaka Vašej podpore! Ď@KUJEME!!!!


 

           

Začiatkom roka 2021 sme ako o.z zareagovali na projektové výzvy v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 - 2021 (PRIORITY mládežníckej politiky) a ten nám bol v druhom kole schválený.

Projekt je zameraný na budovanie samostatnosti v tom najširšom a súčasne najosobnejšom slova zmysle. Za každou mladou osobnosťou so zdravotným znevýhodnením vidíme konkrétneho človeka so svojim individuálnym príbehom. Sme presvedčení, že osobnou angažovanosťou a vytváraním osobných vzťahov vieme mládež so zdravotným znevýhodnením posúvať v osobnostnej a spoločenskej zodpovednosti. Našim presvedčením je, že aj mladý človek so zdravotným znevýhodnením môže mať svoje sny, ktoré vie naplniť. Vie prežívať radosť zo života, ktorý vie zdieľať, vie byť samostatný, takže rodina sa nemusí obávať, kto sa o neho/ ňu v budúcnosti postará. Že vedia nadväzovať zmysluplné vzťahy, ktoré tvoria život pestrým, bohatším a znesiteľným. Tieto presvedčenia sú kostrou, na ktorých staviame projekt. Sú to nohy, ktorými raz budú chodiť a ruky, ktorými budú raz pracovať. Sme presvečení o ich potenciály, ktorý je potrebné rozbaliť. Skúsenosť nás presvedčila, že dynamika skupiny vie motivovať a vtiahnuť nových mladých ľudí. Ďakujeme za podporu MŠ SR. 

Projektom sme podporili tábor samostatnosti, online stretnutia vďaka iniciatíve našich dobrovoľníkov, ako aj víkendové pobyty a tvorbu sebaadvokačných videí.