DMO - Detská mozgová obrna predstavuje skupinu chronických chorôb. Detská = obdobie v ktorom sa choroba začne prejavovať, mozgová = určuje miesto kde dochádza k poruche a obrna vyjadruje, že táto choroba pôsobí na centrálnu hybnosť.

DMO  sa začne prejavovať už v rannom veku dieťaťa, prípadne do troch rokov života.

Rizikovým faktorom je viacpočetné tehotenstvo, dvojčatá, alebo viactorčatá majú vyššie riziko pre túto diagnózu. Ďalším rizikom je nízka pôrodná hmotnosť a nezrelosť plodu: nedonosenosť. Riziko môže predstavovať hmotnosť pod 2500g . Ohrozením dieťaťa pre nezrelosť je krvácanie do mozgu, pretože to pre dieťa spôsobuje ďalšie ochorenia: ako je napr. mentálna retardácia, rastová retardácia (nižší rast, oslabenie postihnutých končatín), poruchy zraku a sluchu, poruchy vnímania dotyku a bolesti, epilepsia, hydrocefalus (poruchy tvorby a cirkulácia mozgomiešného moku, ktoré spôsobuje rast mozgových a mokových komôr a lebky). Rizikovým faktorom DMO je aj prenosenosť plodu po 40 týždni tehotenstva.

 

DMO získaná alebo vrodená:

-         ZÍSKANÁ DMO je spôsobená poškodením mozgu v prvých mesiacoch, alebo rokoch života. Príčinou môže byť aj infekcia mozgu (zápal mozgových blán), za vznik DMO môže aj mechanické poranenie mozgu (pri pôrode, po páde, pri týraní a pod.).

VRODENÁ DMO vzniká už pred narodením dieťaťa, nemusí byť v prvých mesiacoch života rozoznaná, ale vo väčšine prípadoch sa prejaví do troch rokov života. Príčina vzniku vrodenej DMO je stále nejasná. Medzi príčiny môžu byť napr. novorodenecká žltačka, RH inkompatibilita, infekčné ochorenie v priebehu tehotenstva (rubeola, toxoplazma, cytomegalovirus). Nedostatočné množstvo kyslíku mozgu ( hypoxia). Vrodeným DMO môže matka predísť zdravým životným štýlom, pestrou stravou- je nutné, aby sa matka vyvarovala pitím alkoholu, užívaním drogy, fajčeniu a rôznym toxickým vplyvom.

 

DMO môže byť:

- Dyparetická – symetrické postihnutie oboch dolných končatín

- Hemiparetická – vždy je viac postihnutá horná končatina

- Kvadruparetická – ochrnuté sú všetky štyri končatiny

- Obojstranná hemiparetická forma – asymetrické postihnutie horných končatína dolných končatín

- Diskinetická – prítomnosťou nepotlačiteľných pohybov, ktoré sa zjavujú spontánne v pokoji

- Hypotonická – celkové zníženie svalového tonusu, v ktorých je väčších rozsah pohybov, dieťa môže ľahko vkĺznuť do kĺbka

DMO sa liečiť nedá, ale môžeme ovplyvniť kvalitu života chorého. U niektorých detí, ak bola včas zahájená  správna liečba, môžu viesť normálny bežný život. Ale treba podotknúť, že každé dieťa má svoje individuálne neurologické poruchy, ktoré musí lekár rozoznať. Pri zistení epileptických záchvatov je potrebné dieťa dlhodobo neurologicky sledovať: vyžaduje protizáchvatovú liečbu podávaním antiepileptikum , sledovaním EEG a kontrola krvných testov. Neurológ môže určiť vhodnú liečbu na DMO, ako je napr. aplikovanie cerebrolysinu, B12 a prípadné užívanie liekov na podporu činnosti mozgu (nootropika). Pre uvoľnenie svalstva (pri spasticite dolných, alebo horných končatín v pokročilejších štádiách prichádza do úvahy liečba botulotoxínom. Následne doporučí fyzioterapeuta, ktorý zostaví cielený cvičný program pre zlepšenie motorických schopností (doporučuje sa hlavne cvičenie Vojtovou metódou). Ďalším špiecialistom na poruchy vývoja kostí, svalov, šliach a vôbec celého pohybového aparátu je ortopéd. Pravidelné kontroly sú veľmi dôležité, aby sa dalo včas pomôcť. U detí s DMO a hydrocefalom je potrebné byť stále sledovaný u chirurga a neurochirurga. U malých detí sa vykonávajú kontroly USG mozgu a komôr (pokiaľ nieje uzavretá fontanela), CT (počítačová tomografia) a MR (magnetická rezonancia). Pri zistení komlikácií je nutné operovať a uvolniť priechod  komôr drenážou (externou alebo zavedením shuntu).