Prečo je dobre b201102172338090.sylvinkayť vozičkárom od narodenia?
Keby mi túto otázku položil ktosi pred 2 rokmi, isto by som pokrútila hlavou a nevedela by som zareagovať. Dnes však viem, že to je to najlepšie čo môže byť pre človeka, ktorý nemá perspektívu na aktívnu chôdzu. Pre človeka, ktorý je čiastočne alebo úplne imobilný.
Takže ešte raz: "Prečo byť vozičkárom od narodenia?"
1. dieťa si zvyka na voziček ako na súčasť svojej osobnosti
2. dieťa má voľnosť pohybu a možnosť rozhodovať sa čiastočne samostatne
3. okolie si zvyká na dieťa v období, keď sa dieťa ešte nezamýšla nad otázkami, prečo nemôže chodiťJe dôležité aby rodičia zmobilizovali všetky sily, boli úprimní sami k sebe i k dieťaťu a rozhodli sa dieťaťu umožniť samostatnosť v čo najskoršom veku. Voľnosť pohybu rozvíja dieťa v mnohých oblastiach. Buduje u dieťaťa pocit samostatnosti. Umožňuje, že dieťa sa vie pohybovať samostatne medzi rovesníkmi a tým si rozvíja nielen svoju zručnosť pri ovládaní vozíčka ale najmä sa sociálne včlení medzi rovesníkov. Rozvíja svoje komunikačné schopnosti, intelekt. Na základe tohto by sa dalo povedať, že zabezpečením fyzickej mobility (t.j. dieťa sa vie v bezbariériovom prostredí samostatne pohybovať) budujeme v dieťati i jeho mentálnu mobilitu (dieťa vie komunikovať medzi svojimi rovesníkmi, vie si nájsť samo kamaráta, vie sa presadiť).
A práve na tomto stojí ich budúca existencia, ich úspech, samostatnosť a sebestačnosť.
Prílišné ochraňovanie detí, ktoré nemajú šancu samostatne aktívne chodiť, ich zatvára do škrupinky, ktorá je tým tvrdšia, čím sú deti staršie.

Každý jeden človek je v niečom výnimočný. Skúsme sa pozerať na hendikep našich detí nie ako na prekážku ale ako na výzvu.
Umožníme im, aby ich vozíky boli nie na príťaž, ale pre príťažlivosať.

autor: Katarína T.


zopár citácií z webu:
„Tento vozík je určen pro děti mladší 3 let. Nejmladšímu uživateli tohoto vozíku bylo pouze 10 měsíců.

Pro každé dítě v procesu jeho dospívání je k rozvoji myšlení nezbytné, aby se v určitém věku začalo samo pohybovat a mohlo tak naplnit svou přirozenou potřebu poznávat. Dítěti, které se narodí s postižením dolních končetin musí být k jeho duševnímu rozvoji proto umožněn samostatný pohyb ihned, jakmile o to projeví zájem. Proto PANTHERA vyvinula vozík pro velmi malé uživatele.“

Zdroj: www.ortoservis.cz


Vozík pre handicapovaných nie je len pomôcka, ale aj výraz individuality a životného štýlu.

Zdroj: www.medicco.sk
„Whether it´s positioning or mobility: with our products, we provide the best possible support for your child. Children want to be independent and explore the world as early as possible.


Či už sa jedná o umiestnenie alebo mobilitu: s našimi produktmi ponúkame najlepšiu možnú

podporu pre Vaše dieťa. Deti chcú byť nezávislí a objavovať svet čo najskôr.“

zdroj:  www.ottobock.com


„Children want to be independent and discover the world even when they are very young. Therefore we designed Minny so that your child receives the best possible support for independent mobility early on. With a seat width starting from 20 centimetres, the wheelchair is suitable for toddlers.... Minny motivates your child to be active and mobile and is therefore a practical alternative to a buggy.

Deti chcú byť nezávislí a objavovať svet, aj keď sú veľmi malé. Preto sme navrhli Minny tak, že vaše dieťa dostane najlepšiu možnú podporu nezávislého mobility v rannom veku. So šírkou sedadla od 20 centimetrov je invalidný vozík vhodný pre batoľatá. ... Minny motivuje vaše dieťa k aktivite a mobilite, a preto je praktickou alternatívou ku kočíku.“

zdroj: www.ottobock.com


„Absolutní novinkou pro děti s pohybovým postižením je harmonické spojení designu a funkčnosti.... Ocení je jak rodiče, tak pro značnou míru samostatnosti pohybu především děti. ... Dvě délky rámu (MINI a MIDI) umožňují pohyb dětem od 2 do 7 let.“
zdroj: www.meyra.cz