budú už túto nedeľu 16.12.2012 o 14,00 hod.
stretneme sa na Cimborkovej ul. 1 v Košiciach.
Srdečne

...

Vzácni priatelia!

Druhý rok si spoločne na celom svete pripomíname Svetový deň diagnóz spiny

...

Pozývame Vás, stráviť s nami spoločný čas. 
Dátum: 17.11.2012
Miesto: centrum SBaH, Kornela Mahra

...
Podezření, že s dítětem není něco v pořádku, může pronásledovat rodiče plíživě a dlouhou dobu...

„Nikdy ste sa nehnevali na Boha, že vám nadelil taký ťažký osud?“ spýtal sa návštevník 80-ročnej

...