budú už túto nedeľu 16.12.2012 o 14,00 hod.
stretneme sa na Cimborkovej ul. 1 v Košiciach.
Srdečne

...

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus o.z.
si Vás dovoľuje požiadať o Vašu

...

Vzácni priatelia!

Druhý rok si spoločne na celom svete pripomíname Svetový deň diagnóz spiny

...

Pozývame Vás, stráviť s nami spoločný čas. 
Dátum: 17.11.2012
Miesto: centrum SBaH, Kornela Mahra

...

Milí priatelia a podporovatelia.

Aj v tomto roku sa uchádzame o vašu priazeň, aby ste nám darovali 2% z

...