Oznamujeme Vám, že v liečebnom poriadku platnom od 1.4.2006 sú zmeny, ktoré súvisia s

...
Pozývame všetky deti a rodičov na karneval.
Venovať sa Vám budú vyškolení dobrovoľníci...

...

Pozývame všetky deti a mladých so zdravotným znevýhodnením a bez neho.

Poďme spolu stráviť čas

...

Pozývame Vás na predvianočné "Tvorivé dielničky spojené s kapustnicou a návštevou Vianočných

...

Dňa 8. decembra 2006 /t. j. v piatok/ sa v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave

...