Pozývame Vás na predvianočné "Tvorivé dielničky spojené s kapustnicou a návštevou Vianočných

...

Dňa 8. decembra 2006 /t. j. v piatok/ sa v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave

...

Prečítajte si krásny príbeh Sebastiána, ktorý absolvoval operáciu rázštepu chrbtice ešte pred

...

Všetko, čo vo svojom živote prežijeme, sa ukladá do pamäte a zachováva v nás nezmazateľné stopy.

...