Prečítajte si krásny príbeh Sebastiána, ktorý absolvoval operáciu rázštepu chrbtice ešte pred

...

Všetko, čo vo svojom živote prežijeme, sa ukladá do pamäte a zachováva v nás nezmazateľné stopy.

...

Pierre Mertens: Liesje. Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa.
Preklad:

...

Pozývame Vás spoločne stráviť čas. Budeme športovať, v maskách sa radovať. Tak neváhaj a prídi

...