kedy? 23.3.2013 (sobota)
kde? v Trnave - mariánska sála pri jezuitskom kostole (vchod z

...

sa ustkutoční v sobotu 12.októbra 2013
v Cirekevnej materskej škole Pastierik v Žiline so

...

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, o.z
za veľkej podpory mnohých

...
S potešením oznamujeme širokej verejnosti, že občianske združenie Slovenská spoločnosť pre spina...

Tento stĺpček je akoby voľným pokračovaním rozhovoru, ktorý nájdete na stranách 12 – 13. Je to moja

...