Centrum Liberta v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre SB a H, Vás srdečne pozývajú na
 "Deň

...

Keď som sa vrátil späť zo stretnutia so zástupcami potravinárskeho priemyslu vo veci obohacovania

...

Článok z interného časopisu firmy

 

Za veľkej podpory mnohých dobrovoľníkov, z prijatých príspevkov z 2%,
Slovenská spoločnosť pre

...

je názov reportáže, ktorá vznikla pri príležitosti výstavy fotografií Paľa Bicáka "Hendikep alebo

...