„Naprieč kontinentmi“ – s týmto názvom odvysielalo BBC Radio 4 v pondelok 24. októbra 2005 program...