Nasledujúci článok je prevzatý z:http://www.teraz.sk/zahranicie/slovak-na-pode-eu/107167-clanok.html

Sedemnásťročný Slovák na pôde EÚ opísal život postihnutých detí

TASR, 20. novembra 2014 16:13

Bol vybraný, aby predniesol príhovor na 4. výročnej konferencii európskej platformy proti chudobe, ktorá sa koná pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Brusel 20. novembra (TASR)- Sedemnásťročný Slovák Dominik Drdul dnes v mene všetkých detí so zdravotným znevýhodnením vystúpil v Bruseli pred zástupcami Európskej komisie a predstaviteľmi Európskeho parlamentu. Bol vybraný, aby predniesol príhovor na 4. výročnej konferencii európskej platformy proti chudobe, ktorá sa koná pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Dominik zvládol trému a výbornou angličtinou predniesol svedectvo o tom, aký je život zdravotne postihnutých detí. Narodil sa s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a ako poznamenal, mnoho detí v krajinách EÚ na takéto ochorenie umiera, či už z dôvodu zlej zdravotnej starostlivosti, nedostatku vedomostí a informácií alebo slabej podpory pre ich rodiny.


Dominika sprevádzala jeho matka Terézia Drdulová, ktorá je aktívna v rámci Medzinárodnej federácie pre rázštep chrbtice a hydrocefalus, a europoslankyne Anna Záborská (KDH) a Jana Žitňanská (Nova).

Mladý Slovák sa poďakoval za dobrú zdravotnú starostlivosť, ktorej sa mu dostalo, a za vzdelanie, ktoré dosiahol. Pripomenul, že to nie je pravidlom pre každé dieťa so zdravotným postihnutím.

"Dnes je výročie prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Tento dohovor zmenil každodenný život miliónov detí na celom svete, vrátane detí, ako som ja, so zdravotným postihnutím. Mnoho z nich naďalej nemá tieto práva naplnené," uviedol Drdul vo svojom prejave.

V reakcii pre slovenské médiá opísal, že prekážky, ktorým čelí v každodennom živote, sú najmä v hlavách ľudí. Z praktického hľadiska chýba bezbariérový prístup v mestách, inštitúciách a v školách.

"Tiež je problém v myslení ľudí, ktorí pokladajú naše životy za menejcenné. Situujú sa do roly spasiteľov - ja ti pomôžem, ja to vyriešim. Neberú nás ako partnerov. Ale ja nestojím o pocit, ja stojím o to, aby som niečo robil,"vysvetlil Dominik.

V Bruseli pripomenul výrok Alberta Einsteina, že ak by sme rybu súdili podľa jej schopnosti šplhať sa na strom, tak budeme celý život veriť tomu, že je hlúpa. Dodal, že on s týmto výrokom súhlasí, pretože aj jemu sa veľakrát stalo, že sa niekto zameral iba na jeho slabiny a nie na jeho silné stránky.

"Netreba veľa úsilia vidieť moje zdravotné postihnutie - je zrejmé. No môžete objaviť moje schopnosti? Môžete objaviť schopnosti iných detí so zdravotným postihnutím? Prosím, urobte to. Berte mňa a všetky ostatné deti so zdravotným postihnutím za svojich partnerov - túžime, aby ste nás brali vážne," zdôraznil Dominik.

Poslankyňa Záborská uviedla, že tak na domácej, ako aj na európskej scéne je potrebné pomôcť najmä legislatívne s integráciou týchto detí do väčšinovej spoločnosti. Dodala, že aj takéto deti majú právo narodiť sa a žiť plnohodnotný život.

Europoslankyňa Žitňanská upozornila, že na Slovensku chýba dôraznejšia "raná" starostlivosť o tieto deti, dostatočne nefunguje poradenstvo pre rodičov, pomoc psychológov. Cíti potrebu zavedenia registra detí so zdravotným postihnutím, aby úrady vedeli, aké sú trendy, a podľa toho pripravili predškolské a školské zariadenia, kde by mohli byť tieto deti integrované. V ich neskoršom veku musí spoločnosť pre nich vytvárať viac pracovných príležitostí.

Podľa Žitňanskej je na Slovensku okolo 10 až 15 percent obyvateľov s rôznymi stupňami zdravotného postihnutia. Upozornila, že je veľmi dôležité, aby títo ľudia mali pocit, že spoločnosť je na ich strane, že nemusia bojovať proti systému.