Dňa 29. septembra 2005 sa v Kováčovej uskutočnilo stretnutie zástupcov organizácií ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj samotných ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím z celého Slovenska. Na podnet organizácií stretnutie zorganizoval a zvolal poslanec NR SR Peter Bódy. Hlavnou témou stretnutia bol návrh zákona o dlhodobej starostlivosti, ktorí účastníci odmietli ako celok. Na záver stretnutia účastníci vydali spoločné komuniké , ktoré prinášame v plnom znení...

Komuniké

Sme občanmi tejto krajiny. Žijeme so znevýhodnením, ktoré nám prináša naše zdravotné postihnutie. 18% ľudí na Slovensku má v rodine človeka so zdravotným postihnutím. Spolu je nás 754 tisíc ľudí..

Žiadame vás - rešpektujte nás!

Nepotrebujeme, aby sa o nás štát staral, ale aby nám v neriešiteľných a ťažkých životných situáciách pomohol systémovými krokmi a koncepčnými legislatívnymi postupmi. Legislatívny proces je paralyzovaný uznesením vlády 161/2004. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zákon o dlhodobej starostlivosti, ktorý pôvodne pripravovalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a to narýchlo pripravuje zákon o sociálnych službách a zákon o peňažných dávkach. Chaos a dva roky strateného času!

O nás bez nás!

Väčšina nás občanov s ťažkým zdravotným postihnutím nie je spokojná s prístupom vlády k našim problémom a potrebám. Rozhodnutia vlády a parlamentu voči nám, občanom so zdravotným postihnutím a našim rodinným príslušníkom prinášajú za posledné tri roky reštrikcie a mnohých nás oberajú o možnosť kvalitne žiť, pracovať, ba naopak vysúvajú nás na okraj spoločnosti, ako trpenú a neželanú minoritu.

Prečo toľká arogancia moci?

Rovnosť príležitostí zdravotne postihnutých, ktorú presadzuje európsky sociálny model sa u nás zmenila na Slovenské tango- jeden krok vpred a dva vzad.
Naša vláda , aj napriek zásadnému odmietavému stanovisku väčšiny zástupcov zdravotne postihnutých občanov, ktoré vyjadrujú už dlhšie ako rok , presadzuje medicínsky model starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím.
Zákon o dlhodobej starostlivosti nebude pre občanov s ŤZP prínosom. Je to len a len ďalšia administratívna reforma ktorou sa majú ušetriť peniaze na tých najbezbrannejších , teda na ľuďoch s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cesta k dôstojnej ľudskej existencii.

Nový model riešenia musí ísť naprieč všetkými rezortmi. Riešením je zriadenie vládneho výboru pre danú problematiku pod gesciou podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu ľudské práva a menšiny, tak aby vláda prevzala spoločnú zodpovednosť za koncepčnú a efektívnu legislatívu pre sociálnu inklúziu celej osemnásť percentnej skupiny občanov Slovenska.

Príďte medzi nás a berte nás vážne!

Obávame sa, že ďalšie neriešenie problematiky občanov so zdravotným postihnutím vládou SR môže viesť k otvoreným občianskym protestom.

Žiadame:


1. Aby vláda a poslanci NR SR zastavili legislatívny proces okolo návrhu zákona o dlhodobej starostlivosti. Je pre nás neprijateľný ako celok.

2. Aby vláda urýchlene prejednala pripravovaný návrh zákona o sociálnych službách a zákona o kompenzáciách, za akceptovania pripomienok zástupcov občanov so zdravotným postihnutím.

3. Žiadame poslancov NR SR aby predložili návrh na valorizáciu kompenzačných príspevkov vždy pri každom zvýšení životného minima.

4. Aby vláda zrušila Radu vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím v SR a presunula predmetnú problematiku pod gesciu podpredsedu vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny.

5. Aby vláda zriadila úrad ombucmana pre ľudí so zdravotným postihnutím.

6. Aby bol prijatý etický kódex správania sa zamestnancov štátnej správy voči ľuďom so zdravotným postihnutím.

V Kováčovej 29.9.2005

Komuniké zo stretnutia zdravotne postihnutých občanov a organizácií v Kováčovej 29.9.2005 podpismi podporili:

Antalová Mária, Žilina , mandát za 25 000 členov Slovenského zväzu telesne postihnutých
Babco, ATPM Martin
Banyár Jozef, Centrum samostatného života
Benča Anton, Košice, mandát za 398 členov Košickej organizácie vozičkárov - Nezávislý život
Bodžár Ján, Piešťany za SZTP , základná organizácia č.22
Bačkuljaková Vierka
Čačko Ján, Slovlico za 1400 členov združenia
Deák Róbert
Dojčan Ľudovít, Úrad Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Drobný Ján
Lepiešová Jolana, Domov sociálnych služieb Prešov
Fašongová Veronika
Ing. Feher Jozef, Via Orbis, Banská Bystrica
Grič Jaroslav, Centrum samostatného života , Bratislava
Gričová Ľudmila Centrum samostatného života, Bratislava
Gutten Vladislav, Slovenský zväz telesne postihnutých
Ing. Húšťava Vladimír, Centrum samostatného života, Banská Štiavnica
Ing. Janovec Jaroslav, mandát za 350 členov Slovenského hemofilického združenia, Spišská Nová Ves
Koňarčík Ján
Ing. Lezo Róbert, Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku za 1500 členov
Čermáková - za 2800 členov Ligy proti reumatizmu
Brečová Ingrid , Liga proti reumatizmu
Macurová Miroslava , Centrum samostatného života, Banská Bystrica
Madunová Andrea, za 465 členov Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR
p.Koto, p. Buzmanová, Banská Štiavnica, Margarétka, za 125 členov
Ing. Měchura Milan, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska , 7000 členov
Mlynárová Ľudmila, Slovenský zväz zdravotne postihnutých "Klub detí", 30 detí, celkovo 1360 za OR
Nagy Zoltán, Úrad Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Galanta
Pokrievková Jela, Úrad Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Slovenská spoločnosť pre spina bifida - Bc. Eva Krajčovičová, Vadovičová, Štibraný
Skaličan František
Stachová Anna , Centrum samostatného života
Ing. Svorák Vladimír, Michalovce - Premeny, Michalovce
Šúry Eduard, Úrad Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Martin - 40 000 členov
Hyllák Pavol, Spoločnosť Downovho syndrómu
Trungel Jozef, Domov sociálnych služieb Nové Zámky, za 80 členov MZ
Ing. Vačok Milan, Via Orbis
Vrábeľ Daniel, Rada pre zjednotenie telesne postihnutých na Slovensku
Ostrolucký Ján, OR SZZP Zvolen
Astalošová Beáta, ZTPM Zvolen - 45 členov
Ing. Miroslav Cheben, Centrum samostatného života
Žiaková Zita, SZTP ZO ZZ, Piešťany
Gerhardtová Jolana, ZO ZZ, Piešťany
Pillárová Mária, SZTP Piešťany
Hofericová Mária, Žilina
Bukovská Darina, Šaľa
Mgr. Komanická Daniela , Brezina
Mgr. Komanický Bartolomej, Brezina
Ing. Milan Jakubček, ZPMP Petržalka
Tibor Köböl, Bc.,OMD v SR, NR OZP SR