hodina detom

kontinencia

logo ifmsa

Príručka múdrych rodičov

Prirucka chytrych rodicu

Mladí ľudia so spinou bifidou a hydrocefalom mali možnosť zúčastniť sa projektu s názvom "Samostatnoť začína dnes", ktorý zrealizovalo  občianske združenie Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus v rámci dotačnej schémy Program pre mládež na roky 2014 - 2021 (Priority mládežníckej politiky) v spolupráci s viacerými odborníkmi a dobrovoľníkmi.

Cieľom projektu bolo budovať návyky, ale hlavne povedomie o tom, ako vieme svoju budúcnosť ovplyvniť dnešnými rozhodnutiami. Videá vznikli s cieľom posilnenia sebaobhajovania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Video prezentácie sú ovplyvnené osobnosťami a vlastnou skúsenosťou jednotlivcov. Je úplne jedno, kde sa aktuálne nachádzame, všetci sme na ceste. Dôležité je to, že si dokážeme pomenovať, kam sa vieme a môžeme dostať. 

Ďakujeme mladým ľuďom za ich odvahu a zdieľanie svojich skúseností, názorov. 

Ďakujeme Ministerstvu školstva SR za poskytnutnutú finančnú dotáciu. Vďaka nej sa mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením mohli počas celého roka 2021 stretávať, vzdelávať sa a prezentovať .    

Výsledkom tohto projektu sú mnohé jedinečné zážitky a tiež videá.  Veríme, že poslúžia aj iným mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením ako inšpirácia pre obhajobu ich práv.