hodina detom

kontinencia

logo ifmsa

Príručka múdrych rodičov

Prirucka chytrych rodicu

 

           

Začiatkom roka 2021 sme ako o.z zareagovali na projektové výzvy v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 - 2021 (PRIORITY mládežníckej politiky) a ten nám bol v druhom kole schválený.

Projekt je zameraný na budovanie samostatnosti v tom najširšom a súčasne najosobnejšom slova zmysle. Za každou mladou osobnosťou so zdravotným znevýhodnením vidíme konkrétneho človeka so svojim individuálnym príbehom. Sme presvedčení, že osobnou angažovanosťou a vytváraním osobných vzťahov vieme mládež so zdravotným znevýhodnením posúvať v osobnostnej a spoločenskej zodpovednosti. Našim presvedčením je, že aj mladý človek so zdravotným znevýhodnením môže mať svoje sny, ktoré vie naplniť. Vie prežívať radosť zo života, ktorý vie zdieľať, vie byť samostatný, takže rodina sa nemusí obávať, kto sa o neho/ ňu v budúcnosti postará. Že vedia nadväzovať zmysluplné vzťahy, ktoré tvoria život pestrým, bohatším a znesiteľným. Tieto presvedčenia sú kostrou, na ktorých staviame projekt. Sú to nohy, ktorými raz budú chodiť a ruky, ktorými budú raz pracovať. Sme presvečení o ich potenciály, ktorý je potrebné rozbaliť. Skúsenosť nás presvedčila, že dynamika skupiny vie motivovať a vtiahnuť nových mladých ľudí. Ďakujeme za podporu MŠ SR. 

Projektom sme podporili tábor samostatnosti, online stretnutia vďaka iniciatíve našich dobrovoľníkov, ako aj víkendové pobyty a tvorbu sebaadvokačných videí.