Milí priatelia a podporovatelia.

Aj v tomto roku sa uchádzame o vašu priazeň, aby ste nám darovali 2% z vašich daní. Nie sme združenie, ktoré je uzavreté len samo pre seba a pre svoje dieťa. Naopak, našim cieľom je zasieťovať rodičov, odborníkov a deti, aby sme spoločnými silami zlepšovali kvalitu  života. Viaceré z našich detí už prechádzajú do dospelosti a sme hrdí na to, kam sa posunuli a čo všetko zvládli. Veríme, že sa mnohí v tom najlepšom slova zmysle budú vedieť o seba postarať. Viaceré deti do dospelosti prejdú v nasledujúcich rokoch a pre nás je veľmi dôležité, ako sa zmysluplne a efektívne naučia žiť so svojou inakosťou. Mnohé deti budú na dospelosť čakať ešte veľmi dlho, pretože prišli medzi nás len pred nedávnom a sú ešte veľmi maličkí. Ale veríme, že sa vieme vzájomne učiť, zdieľať a povzbudiť, aby sa dostali ďalej. Preto aj v tomto roku nechceme zaostávať v našej snahe vytvárať podmienky pre zvládnutie inakosti a samostatnosti.  Aj vďaka vášmu prijatiu a štedrosti každý rok posúvame hranice možného o čosi ďalej. ĎAKUJEME :)