budú už túto nedeľu 16.12.2012 o 14,00 hod.
stretneme sa na Cimborkovej ul. 1 v Košiciach.
Srdečne

...

Vzácni priatelia!

Druhý rok si spoločne na celom svete pripomíname Svetový deň diagnóz spiny

...

Pozývame Vás, stráviť s nami spoločný čas. 
Dátum: 17.11.2012
Miesto: centrum SBaH, Kornela Mahra

...

Centrum Liberta v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre SB a H, Vás srdečne pozývajú na
 "Deň

...

je názov reportáže, ktorá vznikla pri príležitosti výstavy fotografií Paľa Bicáka "Hendikep alebo

...