Pierre Mertens: Liesje. Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa.
Preklad: Martina Grochálová
Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2006

Slovenskému čitateľovi sa dostáva do rúk životný príbeh malej Liesje z Belgicka. Lekári jej dávali len niekoľko hodín života, pretože sa narodila s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Autor knihy Pierre Mertens opisuje údel svojej dcéry a tak sa pokúša pochopiť zmysel jej života i smrti. Keď mu oznámili diagnózu a informovali ho, aké má jeho dieťa možnosti do budúcnosti, zmocnila sa ho apatia. Malá Liesje podobne ako jej mama Mol však nebrala do úvahy prognózy lekárov a prežila. Už od prvých hodín života dodávala rodičom silu, aby sa o ňu postarali, hľadali lekárov, ktorí ju nebudú brať len ako prípad či príťaž a pomôžu jej.
V strhujúcom príbehu sa nájdu mnohí rodičia s podobným osudom, ale aj všetci, ktorým do života vstúpila niektorá z uvedených diagnóz či iné postihnutie.
Autor, ktorý je v súčasnosti predsedom Medzinárodnej federácie pre spina bifida a hydrocefalus, sa zaoberá aj veľmi vážnymi otázkami postoja k interrupcii, novorodeneckej eutanázii či prístupu spoločnosti k zdravotne znevýhodneným, pričom sa jednoznačne stavia na stranu života a ľudí s telesným postihnutím. Knihu vydáva Spolok sv. Vojtecha v edícii Factum. Pierre Mertens vyjadril nádej, že umožní „mnohým ďalším lekárom a rodičom trochu lepšie pochopiť jeden druhého“.
Kniha Liesje vyšla vo viacerých svetových jazykoch a treba veriť, že aj jej slovenské vydanie pomôže mnohým ľuďom dívať sa na svet inými očami.

Recenzia uverejnená v Katolíckych novinách č.50/2006
Oľga GAVENDOVÁ