1. Nerozmaznávajte ma. Viem dobre, že by som nemal dostať všetko, na čo si pomyslím – ja Vás iba skúšam.
2. Nebojte sa byť prísni a pevní. Mám to radšej – cítim sa tak bezpečnejšie.
3. Nedovoľte, aby som si vytvoril zlé návyky. Musím sa spoľahnúť na Vás, že ich včas odhalíte.
4. Nerobte zo mňa menšieho, ako som. Núti ma to, aby som sa správal nezmyselne ako „veľký“.
5. Nenadávajte mi a neohovárajte ma na verejnosti. Oveľa viac na mňa zapôsobí, ak si so mnou pohovoríte v pokoji a v súkromí.
6. Nevnucujte mi, že moje chyby sú ťažké hriechy. Nabúrava to môj zmysel pre hodnoty.
7. Nenechajte sa príliš vyviesť z miery, keď Vám poviem, že Vás nemám rád, rada. Nie ste to Vy, koho nenávidím, ale Vaša moc, ktorá ma ohrozuje.
8. Nechráňte ma pred všetkými následkami môjho jednania. Potrebujem sa občas naučiť znášať obtiaže a bolesť.
9. Nevenujte prehnanú pozornosť mojim drobným poraneniam a boliestkam. Dokážem sa s nimi vyrovnať.
10. Nesekírujte ma. Musel by som sa chrániť tým, že budem „hluchý“ a budem sa hrať na „mŕtveho chrobáka“ .
11. Nedávajte prenáhlené sľuby. Pamätajte, že sa cítim mizerne, keď sa sľuby nedodržia.
12. Nezabúdajte, že sa neviem vždy vyjadriť tak, ako by som chcel. Nie som preto niekedy celkom presný a nie je mi rozumieť.
13. Nepokúšajte nadmieru moju poctivosť. Dostanem strach, preto klamem.
14. Nebuďte nedôslední, to ma úplne mätie.
15. Nehovorte mi, že ma nemáte radi, aj keď niekedy robím príšerné veci.
16. Nehovorte, že moje obavy a strach sú hlúposti. Pre mňa sú hrozivo skutočné a veľa pre mňa znamená, že sa mi snažíte porozumieť.
17. Nesnažte sa mi nahovoriť, že ste dokonalí a bezchybní. Hrozne ma šokuje, keď zistím, že to tak nie je.
18. Nikdy si nemyslite, že je pod Vašu dôstojnosť ospravedlniť sa mi. Po úprimnom ospravedlnení sa môj vzťah k Vám stáva ešte vrelším.
19. Nezabúdajte, ako rýchlo dospievam. Je určite ťažké udržať so mnou krok, ale prosím, snažte sa.
20. Nezabudnite, že nemôžem dobre vyrastať bez množstva lásky a láskavého porozumenia. Ale to Vám predsa nemusím hovoriť, však?

Prevzaté z Katolíckeho týdenníka 13/2004