Za veľkej podpory mnohých dobrovoľníkov, z prijatých príspevkov z 2%,
Slovenská spoločnosť pre

...

je názov reportáže, ktorá vznikla pri príležitosti výstavy fotografií Paľa Bicáka "Hendikep alebo

...

Čakala som, že budem robiť rozhovor so smutným človekom poznačeným stratou prvorodenej dcéry.

...

Dňa 29. septembra 2005 sa v Kováčovej uskutočnilo stretnutie zástupcov organizácií ľudí s ťažkým zdravotným

...
• Nepovažujte moje postihnutie za problém. Uznajte, že moje postihnutie je atribút.
• Nepovažujte moje...