S potešením oznamujeme širokej verejnosti, že občianske združenie Slovenská spoločnosť pre spina...

Tento stĺpček je akoby voľným pokračovaním rozhovoru, ktorý nájdete na stranách 12 – 13. Je to moja

...
Dňa 29.11.2005 sa v budove NR SR uskutočnilo zasadnutie stálej komisie Výboru Národnej rady...

Sme občianske združenie, ktoré vedie rastúcu generáciu detí a mladých so zdravotným znevýhodnením k

...